Vi hjälper tennisspelare  och tennisklubbar att utvecklas

Utveckla tennisspelaren 

 • Vi utför tennisträning privat eller i grupp
 • Vi dokumenterar och följer utvecklingen av spelaren 
 • Vi är noggranna med tekniken och hur den utvecklas
 • Vi jobbar med detaljer som gör helheten
 • Alla spelare kommer att utveckla sitt spel

 

 Utveckla tennisklubben

 • Vi gör en noggrann nulägesanalys av klubben 
 • SWAT var ligger svagheterna och styrkorna/möjligheterna
 • Tillsammans med klubben lägger vi upp mål och strategi
 • En handlingsplan utvecklas
 • Arbete utförs
 • Uppföljning och utvärdering

 

We help tennis players to develop their game and tennis clubs to develop their club
 • Tennis Coaching and Education For Clubs
 • Curriculum Development for Players and Clubs
 • Tennis Individual Coaching

We Develop a Players:

 • Technical Skills
 • Physical Skills
 • Mental Skills
 • Tactical Skills
 • Strategy

With the Players we set up Goals and Monitoring the Goals and the Progression. We do that with a well organised Development Plan. We are using the book ”Long Term Player Development – On Court Tennis” with more then 800 ways to improve and 35 tests. 

We evaluate the progress and together we set up new goals.

Marko Vejnovic och Roger Stenquist
Cornelia Lister och Roger Stenquist